Hoogte verkeersboetes per 1 januari 2015

Waarschuwing voor mensen die liever geen enveloppe van het CJIB ontvangen.

Focus_ST_Police NL-06

Focus ST Police The Netherlands | Photo Focusmania.com

Hoe hoog zijn verkeersboetes per 1 januari 2015?
Met ingang van 1 januari dit jaar betaal je voor een verkeersboete 0,8% meer dan vorig jaar. De tarieven zijn volgens de Rijksoverheid aangepast aan de inflatie. Wat alles moet kosten, is te vinden in dit overzicht.

Aan het tarief van de administratiekosten dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in rekening brengt voor verkeersboetes is niets gewijzigd. Je betaalt dus nog altijd zeven euro. In 2013 was dat nog zes euro, maar vorig jaar werd het nieuwe tarief van zeven euro ingevoerd.

Online
De hoogte van een boete voor een verkeersovertreding is uiteraard afhankelijk van de gemeten snelheid. Via deze link kun je een boete zelf berekenen . Bezwaar maken kan nog altijd via het online platform van het CJIB, al moet je dan wel inloggen met je DigiD. Overigens is het nog steeds mogelijk om schriftelijk in beroep te gaan.

Termijnbetalingen
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil later dit jaar de mogelijkheid invoeren om verkeersboetes in termijnen te betalen. Hij heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de Tweede Kamer. Het moet straks voor iedereen mogelijk worden bij verkeersboetes van 225 euro of hoger om in termijnen te betalen.

De nieuwe regeling moet het betalen van een boete makkelijker maken, aangezien
niet iedereen een boete in een keer kan afbetalen. Het ministerie wil op deze manier voorkomen dat een deurwaarder aanbelt of dat er vervolgstappen genomen moeten worden door bijvoorbeeld een voertuig in beslag te nemen. Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen verkeersboetes opgelegd.

Of nog erger, gegijzeld worden zoals gisteravond bij Radar (consumenten programma) te zien was, uitzending gemist? Kijk hier om dit onderwerp te bekijken. (eigen toevoeging aan dit bericht)

Focus_ST_Police NL-08

Focus ST Police The Netherlands | Photo Focusmania.com

BOETES VERKEERSREGELS
* Bumperkleven: € 280 tot € 700
* Claxoneren op niet toegestane wijze: € 90
* Door rood bij verkeerslicht rijden: € 230
* Door rood knipperlicht bij overweg: € 230
* Door rood licht/knipperlicht bij brug: € 230
* Fout parkeren: € 90
* Geen gebruik maken van autogordels: € 140
* Geen richtingaanwijzer gebruiken waar nodig: € 90
* Geen voorrang verlenen bij een stopbord: € 230
* Geen voorrang verlenen bij haaientanden: € 230
* Inhalen vlak voor of op een zebrapad: € 370
* Inrijden waar dat verboden is: € 90
* Keren waar dat verboden is: € 140
* Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel: € 140
* Kruispunt blokkeren: € 230
* Niet handsfree bellen: € 230
* Niet meewerken aan voorlopige alcoholcontrole/blaastest: € 230
* Niet plaatsen van een gevarendriehoek: € 140
* Niet rechts houden op de weg: € 230
* Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan: € 230
* Niet stoppen bij stopteken, rode lamp, vlag etc: € 370
* Niet stoppen voor stopstreep: € 140
* Niet voorsorteren op voorsorteerstrook: € 230
* Onnodig geluid/lawaai veroorzaken: € 370
* Op busbaan rijden: € 140
* Over de vluchtstrook rijden: € 370
* Overschrijden doorgetrokken streep: € 230
* Parkeren op invalidenparkeerplaats: € 370
* Parkeren waar dat verboden is: € 90
* Rechts inhalen: € 230
* Rijden onder invloed van alcohol (promillage van 0,22 tot 0,80%): € 360
* Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen: € 140
* Stilstaan waar dat verboden is: € 90
* Tegen rijrichting inrijden: € 140 – Op autoweg of autosnelweg (spookrijden) volgt een
dagvaarding. Eis ter zitting geldboete en rijontzegging Openbaar Ministerie.
* Teken tot snelheid minderen negeren: € 370
* Verplichte rijrichting negeren: € 90

BOETES AUTOPAPIEREN
* Als 17 jarige met rijbewijs een motorvoertuig besturen zonder de in de begeleiderspas vermelde begeleider: € 140 (De politie doet ook melding aan het CBR. Het CBR kan het rijbewijs vervolgens ongeldig verklaren)
* Een rijbewijs dat meer dan een jaar verlopen is: € 340
* Een rijbewijs dat minder dan een jaar verlopen is: € 90
* Een rijbewijs dat niet behoorlijk leesbaar is: € 90
* Een rijbewijs dat niet voldoet aan gestelde eisen: € 45
* Geen geldend APK-keuringsbewijs: € 130
* Geen verzekeringsbewijs hebben: € 550
* Kentekenbewijs met foutieve gegevens: € 370
* Niet inleveren van een ingevorderd rijbewijs: € 370
* Niet kunnen tonen kentekenbewijs: € 45
* Niet kunnen tonen van rijbewijs: € 90
* Rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd/ingenomen: € 370 (Als het rijbewijs is
ingevorderd/ingenomen op grond van de wegenverkeerswet is sprake van een misdrijf. Daar staan hogere straffen op.)

BOETES TECHNISCHE MANKEMENTEN
* Foutieve uitlaat: € 140
* Ondeugdelijke achterlichten: € 45
* Ondeugdelijke banden: € 140 voor 1 band, € 210 voor 2, € 310 voor 3 en € 470 voor 4
* Ondeugdelijke kentekenplaten: € 130
* Ondeugdelijke knipperlichten: € 90
* Ondeugdelijke remlichten: € 140
* Ondeugdelijke verlichting: € 140
* Te zwaar beladen auto
– Meer dan 10 procent: € 140
– Meer dan 25 procent: € 210
– Meer dan 50 procent: € 310
– Meer dan 75 procent: € 470

Bron | Telegraaf

Foto’s | Focusmania.com

Focus_ST_Police NL-11

Focus ST Police The Netherlands | Photo Focusmania.com

Reacties zijn gesloten.